Hette en Derek - een korte introductie

Hette is geboren en getogen in Rotterdam, ging studeren in Leiden en is daar blijven 'hangen'. Ze is bestuurlijk actief geweest in een jeugdvereniging voor geschiedenis, in sportbesturen en -commissies en in een wijkvereniging.
Derek woonde tot zijn 20e in Dublin en is daarna omstreeks 1980 in Nederland terecht gekomen. Hij ontmoette Hette vlak voor zijn verjaardag in het Praethuys in Leiden.
Derek en Hette wonen sinds 2001 samen in Leiden.